Remote Job Rocks

Remote jobs for developers, designers, marketers, copywriters, customer support reps, project managers, executives and more.

JavaScript & Angular - 100% Remote (pouze R) at Iridium Technology

Co T eká? • Budeš vyvíjet respozivní webové rozhraní v AngularJS / Angular 5 / TypeScript

 • Budeš v úzkém kontaktu s týmem, který pracuje na back-endu

 • Nauíš se perfektn ovládat Visual Studio and Microsoftv "git" zvaný TFS

 • Budeš hodn vyvíjet a budeš si to uívat!

 • asem budeš zataený do designu featur a rozhodovacích proces


Co nabízíme: • Práci z domova 100% asu; or nebo z pronajaté kaceláe - a nebo jakoukoli kombinaci mezi, je to jenom na Tob!

 • Skvlé peníze, špikový laptop

 • Budeš obklopen zkušenými kolegy

 • Nauíš se hodn nových vcí, s tím jsme si jistí!


Co poadujeme: • vysokoškolské vzdlání v oblasti software/IT (Bc.)

 • silné schopnosti s vývojem software

 • dobrá znalost webových technologií (HTML5, CSS, JavaScript)

 • znalost Angular nebo ReactJS je výhodou - není nutností